';
Preloader logo
Parkieten leren praten

Parkieten leren praten

Niet iedere parkiet leert praten. De ene parkiet doet het wel, de andere zal het niet doen. Het maakt niet uit of je een mannetje of een vrouwtje hebt; beide seksen zijn in principe evengoed tot praten in staat. Wel schijnt het zo te zijn dat parkieten die graag kwetteren en geluidjes maken sneller tot praten komen in vergelijking met de wat stillere soortgenoten. De parkiet begrijpt meestal niet wat hij zegt. Hij bootst voornamelijk de klanken na. Wel is het zo dat bepaalde woorden associaties oproepen met bepaalde dingen. Als je bijvoorbeeld altijd ‘badje’ zegt als de parkiet lekker onder de plantenspuit gaat, zal de vogel het woord ‘badje’ gaan verbinden met ‘besproeid worden’. Om een parkiet te leren praten kun je hem het beste op een rustig moment van de dag op je vinger zetten en dicht bij je mond houden. Begin met een kort zinnetje waarbij je de klemtoon legt op het woordje dat je hem wilt leren: zijn of haar naam bijvoorbeeld. Een voordeel van de methode met korte zinnetjes is dat het minder monotoon is voor de kromsnavel, dan wanneer je steeds één en hetzelfde woordje herhaalt. De aandacht van de parkiet kan hiermee iets langer vastgehouden worden. Blijf deze woordjes gedurende enkele minuten herhalen, articuleer duidelijk en spreek langzaam. Probeer dit meerdere malen per dag te doen.
Na verloop van tijd zal de vogel dit korte zinnetje of woordje nazeggen. Daarna kun je de woordenschat uit gaan breiden. Je zult ook merken dat, als de parkiet eenmaal praat, hij ook woorden of zinnetjes gaat zeggen die je hem nooit geleerd hebt!

Ook kan het zijn dat je parkiet andere geluiden oppikt zoals het piepen van een deur of lachen en hoesten. Leer je parkietje niet vloeken. Het kan je in verlegenheid brengen en eenmaal aangeleerde woorden zijn moeilijk af te leren.

Puk

Hallo, mijn naam is Puk en ik ben de creatieve kid van Surfkids.