';
Preloader logo
Tekenen

Tekenen

Tekenkunst kan opgesplitst worden in enerzijds het waarnemingstekenen (“tekenen naar de natuur”) waarbij de kunstenaar tekent naar de zichtbare werkelijkheid en tracht natuurgetrouw weer te geven wat hij ziet, en anderzijds verbeeldingstekenen (“tekenen naar de verbeelding”) het tekenen van wat de kunstenaar aanvoelt, hoe hij de realiteit op dat ogenblik ervaart of wat hij er in ziet, oftewel abstracte of geabstraheerde tekenkunst. Een tekening kan helemaal voorstellingsloos zijn, of kan een verwerking of interpretatie van een voorstelling zijn.

 

Tekeningen worden gemaakt met:

 • grafietpotlood
 • houtskool
 • contépotlood
 • siberisch krijt
 • pastel of inkt
 • afhankelijk van de druktechniek, getekend op of gekrast in een of andere soort plaat
  (met daarop eventueel een substantie aangebracht waarin getekend wordt, en die,
  eventueel na chemische bewerking, rechtstreeks gebruikt wordt om de tekening op papier te drukken, of indirect, via een andere drager).

Hoewel het een tekentechniek lijkt te zijn, wordt de pasteltechniek officieel ingedeeld bij de schildertechnieken. Pentekeningen worden gemaakt met een tekenpen of een rietpen, en inkt of bister. Vóór de uitvinding van het potlood werd er vaak getekend met een zilverstift op geprepareerd papier. Ook kan getekend worden met een penseel en Oost-Indische inkt, of eventueel met verf. Als er een combinatie van inkt en water wordt gebruikt, spreekt men van een gewassen (pen)tekening. Hierbij worden lichtere partijen ingeschilderd met een verdunde oplossing van de tekeninkt of waterverf De drager is meestal papier of karton, maar ook hier zijn talrijke uitzonderingen op.

Tekenen is een leuke hobby

Iedereen kan leren tekenen. En op de juiste manier leren kijken.
Je moet de basisbeginselen en technieken moet leren en natuurlijk veel oefening.

 • perspectief tekenen
 • compositie bepalen
 • van licht naar donker

Om beter te kunnen leren tekenen moet je leren om beter te zien. Als je niet goed kijkt dan teken je slechts algemeenheden. Je moet leren zien met de rechterkant van je hersenen want deze bevat onze creativiteit en fantasie. De linkerkant van de hersenen is meer voor symbolen, namen en logica.

Door simpele oefeningen te doen kun je je rechterhelft trainen waardoor je de omgeving en voorwerpen anders gaat zien. Veel objecten zijn samengesteld uit basisvormen, als je deze vormen kunt herkennen en tekenen dan kun je ook complexere vormen tekenen.

Verder is het van belang dat je voor een natuurgetrouwe weergave van een onderwerp ook wat kennis hebt over perspectief en compositie.

Bij het perspectief tekenen is het de kunst om voorwerpen op een plat vlak zo weer te geven zoals het oog deze voorwerpen vanuit een bepaald punt ziet.
Met het in perspectief tekenen van een object creëer je diepte. Je kunt diepte creëeren door gebruik te maken van toon(licht en donker), lineair perspectief en kleurperspectief en atmosferische perspectief. Behalve de vormen zijn ook de kleuren van belang voor het creëeren van diepte. Schaduwwerking zegt bv. iets over de richting waar het licht vandaan komt. Een tekening die goed in perspectief is getekend zal veel echter lijken.

Compositie zegt iets over de manier waarop je een tekening kunt opbouwen. De compositie wordt bepaald door bepaalde elementen of onderdelen tot een geheel samen te voegen. Voor een geslaagde tekening is het van belang om een goede compositie te hebben

Met potlood van licht naar donker
Met de toon (toonwaarde) wordt het verschil tussen licht en donker bedoeld. De verschillen in tussen licht en donker zorgen ervoor dat we vormen ruimtelijk kunnen zien. Een overtuigende ruimtelijke tekening wordt vaak bereikt door een goede verdeling van toonwaarden en een goed gebruik van lijnen.

Als je de basis beginselen onder de knie hebt dan kun je je verder ontwikkelen door bv stillevens, landschappen , mensen en dieren etc. te tekenen. Ook door het natekenen van werken van anderen kun je veel leren. Natekenen is een goede methode om te leren van het verleden. Door het natekenen kun je bepaalde technieken oefenen maar ook de denkwijze van anderen eigen maken. Bestuderen van het materiaal gebruik, kleurstelling etc. van anderen kan je eigen kennis en vaardigheden vergroten.

Puk

Hallo, mijn naam is Puk en ik ben de creatieve kid van Surfkids.