';
Preloader logo
Milieuvervuiling

Milieuvervuiling

Het milieu is de omgeving om je heen. Dus de grond, de lucht, het water en alles wat leeft. Het leefgebied van planten, bossen, dieren en mensen verandert steeds. Afval van mensen en fabrieken vervuilt de aarde. Ook gassen van fabrieken en auto’s zijn slecht voor het milieu.

Door al die giftige stoffen worden planten, bomen en dieren ziek en gaan ze dood. Dit heeft voor ons als mensen grote gevolgen. We eten planten en dieren. Daarnaast zorgen bomen voor het maken van zuurstof, zodat we kunnen ademen. Ook warmt de aarde op door milieuvervuiling. Hierdoor smelten de ijskappen op de Noordpool en de Zuidpool. De zee stijgt dan steeds meer, dus lage landen kunnen gaan overstromen.

 

Wat kun jij doen?

Het milieu moet zo gezond mogelijk zijn om te kunnen leven. Wetenschappers proberen daarom de milieuproblemen op te lossen. Dat gaat langzaam. Je kunt zelf ook iets doen voor een beter milieu. Bijvoorbeeld zo weinig mogelijk reizen met het vliegtuig en de auto. Je kunt lopen, fietsen of met de bus, tram, metro of trein gaan. Ook helpt het om zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld kort te douchen, elektrische apparaten uit te zetten als je ze niet gebruikt of de verwarming lager te zetten.

Milieuorganisaties

Er zijn organisaties, bedrijven en mensen die de vervuiling van het milieu proberen tegen te gaan of hier actie tegen voeren. Mensen die actief bezig zijn om vervuiling van de aarde tegen te gaan, noem je milieuactivisten. Een van de bekendste organisaties die tegen vervuiling strijdt, is Greenpeace. Dit is een internationale organisatie die het doel heeft om milieuproblemen bij de politiek en burgers onder de aandacht te brengen. Een andere bekende organisatie is het Wereld Natuur Fonds. Dit soort organisaties zijn vaak afhankelijk van het werk van vrijwilligers en geld van donateurs.

Dr Albert

Hallo, mijn naam is dr. Albert en ik ben de wizzkid van Surfkids.