';
Preloader logo
Taekwondo

Taekwondo

Ondanks dat taekwondo door veel mensen een vechtsport wordt genoemd, is dit eigenlijk niet juist. Letterlijk vertaald betekent tae voet, kwon hand of vuist en do de manier of de weg. Taekwondo is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid. Daarmee is taekwondo geen vechtsport, maar een verdedigingssport. Voor serieuze taekwondo is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar ook een manier van denken, zelfdiscipline en de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Dit ontwikkel je met behulp van training. Taekwondo wordt hierom gezien als een kunst van zelfverdediging, die gebruikt kan worden voor gerechtigheid en het verdedigen van de zwakkere. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor sterke mensen, maar door iedereen te beoefenen is!

 

Waar komt taekwondo vandaan?

Vaak wordt geprobeerd om taekwondo een langere geschiedenis te geven dan historisch kan worden bewezen. De naam van taekwondo is namelijk afgeleid van het uit Korea afkomstige taekgyeon. Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die rond het jaar 1800 ontstond en begin twintigste eeuw nauwelijks meer beoefend werd in Korea. Het verwantschap tussen beide sporten is slechts oppervlakkig. In beide sporten bedienen de beoefenaars zich veel van traptechnieken, maar verder zijn er geen overeenkomsten en verschillen de traptechnieken enorm. Taekwondo is vrij recent ontstaan uit het Japanse karate.

Van 1910 tot 1945 werd Korea door Japan bezet, maar ook een deel van China werd door Japan bezet. In die tussenperiode gingen sommige Koreanen (meestal studenten) naar Japen en kwamen daar in aanraking met Japanse vechtkunsten. Er gingen echter ook Koreanen naar China en kwamen daar in aanraking met Chinese vechtkunsten. Karate was één van de vechtkunsten waarin Koreanen in Japen lesnamen en zodra zij terugkeerden naar hun thuisland, begonnen ze les te geven in karate onder Koreaanse namen. De vechtkunstscholen die werden gesticht noemde men ‘kwans’. In de jaren 50 besloten 5 oorspronkelijke ‘kwans’ hun krachten te bundelen binnen één stijl en ontstond taekwondo.

Training en materiaal

Tijdens de training draagt de beoefenaar een zogenaamde ‘dobok’. Dit is het uniform dat een beoefenaar draagt en is deels afgeleid van het traditionele Koreaanse kledingstuk hanbok. Om de middel van de beoefenaar zal je een band aantreffen. In wedstrijden zijn aan de uitrusting van een taekwondobeoefenaar nog 2 items toegevoegd. Dit is de hogu (borstbeschermer of pantser) en de Morri bohodea (hoofdbeschermer). De hoofdbeschermer wordt tegenwoordig door Koreanen ook wel ‘headgear’ genoemd.
Tijdens een taekwondotraining kunnen de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Techniektraining: standen, trappen, stoten weringen en blokkeringen
  • Stijlvormen (Tul, Poomsee of hyung): uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen)
  • Sparren (Matsogi of Kyorugi): een-, twee- en driestaps-, vrij, gearrangeerd en traditioneel sparren
  • Breektesten (Kyok of Gye-pa): breken van planken en dergelijke, met van te voren bepaalde taekwondotechnieken. Hierbij is de techniek ook het meest van belang.
  • Zelfverdediging (Ho shin sul): nabootsen van de realiteit, waarbij het bevrijden uit verwurgingen, armklemmen, omklemmingen, afweren van aanvallen, korte en lange stok wordt geoefend.

Wedstrijden

Wanneer je naar wedstrijden binnen taekwondo kijkt is er een belangrijk onderscheid te maken. Er zijn namelijk wedstrijden die door de International Taekwon-do Federation (ITF) worden georganiseerd, maar ook wedstrijden die door de World Taekwondo Federation (WTF) worden georganiseerd. Het WTF is lid van het Internationaal Olympisch Comité en maakte tijdens de Olympische zomerspelen in 2000 zijn Olympisch debuut. De Taekwondo Bond Nederland vertegenwoordigt in Nederland het WTF en ook wedstrijden als het NK zijn op basis van de wedstrijdonderdelen die het WTF aanhoudt.

Bij de World Taekwondo Federation kent men twee wedstrijdonderdelen: sparring (kyorugi) en stijl (poomsae). Bij een wedstrijd sparring moet binnen drie ronden van elk drie minuten zoveel mogelijk punten gescoord worden. Een aanval van voet of vuist gericht op de voorzijde van de romp of hoofd van de tegenstander levert punten op. Alleen jongeren tot 14 jaar mogen niet naar het hoofd aanvallen. Aanvallen gericht op het achterhoofd, nek, rug of onder de navel zijn niet toegestaan. Tijdens de wedstrijd zorgen de hoofdscheidsrechter en drie juryleden ervoor dat alles volgens de regels verloopt.

Sinds een paar jaar is het onderdeel stijl ook een volwaardig wedstrijdonderdeel met speciale toernooien. De meeste krijgskunsten kennen stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Taekwondo kent ook zijn stijlfiguren zoals de Teageuk en Poomse, die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het taekwondo. De stijlfiguren geven de beoefenaar de kans om alle basistechnieken door te nemen en verder te ontwikkelen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de verschillende technieken in de praktijk, een juiste ademhalingstechniek en de ontwikkeling van een goed ritmegevoel.

Al met al klinkt taekwondo misschien een beetje ingewikkeld, maar het is een sport waar je je hele leven veel profijt van kan hebben. Zelfdiscipline en zelfvertrouwen zijn kenmerken waar je later heel ver mee kan komen en dat maakt taekwondo een ontzettend goede sport!

Kootsj

Hallo, mijn naam is Kootsj! Op Surfkids ben ik de echte actieveling en daarom houd ik je op de hoogte van alles wat met sport en spel te maken heeft.